Wystąpienia publiczne i prezentacje w organizacji

Wystąpienia Publiczne, prowadzenie prezentacji, autoprezentacja w ramach rozwoju kompetencji pracowników w organizacji.

UCZESTNIK PROGRAMU ROZWOJOWEGO OTRZYMA ZESTAW NARZĘDZI I PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK W OBSZARACH:

  • komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w wystąpieniach publicznych przed kamerą
  • zasadach budowania prezentacji dopasowanych do odbiorców
  • technikach perswazyjnego prowadzenia prezentacji
  • zasadach wykorzystywania dodatkowych narzędzi wspomagających tj. rekwizyty, slajdy, video
  • technikach storytellingu biznesowego i zasadach jego wykorzystywania podczas prezentacji biznesowych.

UCZESTNIK NABĘDZIE lub POGŁĘBI UMIEJĘTNOŚCI:

  • konstruktywnego i jednocześnie ciekawego prezentowania technicznych i merytorycznych zagadnień na forum
  • projektowania przekazu dostosowanego do odbiorców
  • profesjonalnego zaprezentowania siebie i swoich osiągnięć
  • zarządzania gestami i przyjmowania postawy podczas prezentacji
  • radzenia sobie ze stresem przed i w trakcie wystąpienia.

Program szkolenia:

Moduł I. Mówca, czyli solidne fundamenty. Bądź autentyczny i buduj zaufanie.

CEL: Celem tego modułu jest zapoznanie uczestnika z narzędziami budowania autorytetu mówcy, zarządzania gestami i postawą, dzięki czemu będzie wzbudzać zaufanie u odbiorców.

EFEKT: Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności budowania swojego autorytetu na scenie online lub offline, dzięki świadomości swoich kompetencji oraz znaczenia gestów i postawy scenicznej.

Moduł II. Jak zbudować skuteczną i perswazyjną prezentację i zbudować więź z odbiorcą?

CEL: Celem tego modułu jest zapoznanie uczestnika z narzędziami przygotowania treści prezentacji, skierowanej do konkretnego odbiorcy, aby była ona ciekawa i przekonująca, niezależnie od tego, jakiego tematu będzie dotyczyła.

EFEKT: Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność przygotowania prezentacji o przejrzystej strukturze, nauczy się przykuwać uwagę odbiorców i utrzymywać ją od początku do końca swojego wystąpienia.

Moduł III. Narzędzia wspierające prezentację

CEL: Celem tego modułu jest zapoznanie uczestnika z narzędziami wspierającymi prezentację, w tym ze storytellingiem.

EFEKT: Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność zbudowania historii biznesowej, otrzyma wytyczne skąd brać inspiracje do takich opowieści i będzie mieć okazję zapoznać się z przykładami wykorzystania storytellingu w biznesowej prezentacji.

Program obejmuje łącznie: 7 spotkań, 7 godzin szkoleniowych

Termin przeprowadzenia programu rozwojowego – do ustalenia przy akceptacji oferty

Terminy poszczególnych sesji do ustalenia z uczestnikiem po przyjęciu oferty.

Sposób prowadzenia: online, zoom

Podczas szkolenia po każdym z modułów prowadzone są sesje indywidualne online, mające na celu przygotowanie i zaprezentowanie efektu.

Szkolenie jest prowadzone warsztatowo – uczestnik ćwiczy poznawane techniki i narzędzia w praktyce.

7.890,00

Poprzednia najniższa cena: 7.890,00.